IUNIE

 • PROIECT DE HOTARARE nr. 85 din 20.06.2024 pentru modificarea Anexei 1 si Anexei 2 la Hotararea Consiliului Judetean Mehedinti nr. 135 din 30.09.2022 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare/ Modernizare DJ 607B pe tronsonul Magheru - Bunoaica" aprobat pentru finantare prin Programul National de lnvestitii ,,Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentind categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 
 • PROIECT DE HOTARARE nr. 84 din 20.06.2024 pentru modificarea Anexei 1 si Anexei 2 la Hotararea Consiliului Judetean Mehedinti nr. 137/30.09.2022 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Reabilitare/ Modernizare DJ 606A pe tronsonul Dumbrava (sfarsit sector modernizat)
  - Plopi (int. cu DJ 561A) ", a pro bat pentru finanfare prin Programul N afional de lnvestifii ,,Anghel Saligny", precum 􀀏i a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finanfate de la
  bugetul local pentru realizarea obiectivului 
 • PROIECT DE HOTARARE nr. 83 din 20.06.2024 privind aprobarea proiectului "Reabilitare si modernizare Centru AdministrativD.G.A.S.P.C. Mehedinti in vederea cresterii eficientei energetice", cod SMIS 309180 si acheltuielilor legate de proiect 
 • PROIECT DE HOTARARE nr. 82 din 20.06.2024 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza DALI si PT, a indicatorilor tehnico-economici aferenti cat si descrierea investitiei pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare Centrul Administrativ D.G.A.S.P.C. Mehedinti in vederea cresterii eficientei energetice", cod SMIS 309180 
 • PROIECT DE HOTARARE nr. 81 din 20.06.2024 privind rectificarea bugetului propriu al judetului si a listei de investitii a judetului, pentru anul 2024 
 • PROIECT DE HOTARARE nr. 80 din 20.06.2024 privind rectificarea si realocarea cotei de 6% din impozitul pe venit, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare, pe care unitatile administrativ-teritoriale, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in anul 2024 
 • PROIECT DE HOTARARE nr. 79 din 13.06.2024 privind rectificarea bugetului propriu al judetului si a listei de investitii cu obiective finantate din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2024 

MAI

APRILIE

MARTIE

FEBRUARIE

IANUARIE