• BILANT incheiat la 31.12.2021
  • CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31.12.2021
  • SITUATIA FUXURILOR DE TREZORERIE  la data de 31.12.2021
  • SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  la data de 31.12.2021
  • CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PU BLICE - CHELTUIELI  la data de 31.12.2021
  • CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2021
  • CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI  la data de 31.12.2021

TRIMESTRUL III

TRIMESTRUL II

TRIMESTRUL I