Modernizare și reabilitare DJ 562 - Gemeni - DN 56A - (Obârșia de Câmp)- intersecție DJ 562 cu DN 56A - DN 56B + DJ 564 - intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)”, cod SMIS 300116