Dezbateri publice 2021


ANUNT-CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI organizeaza examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarul public din aparatul de specialitate, dupa cum urmeaza: 1. CONSILIER JURIDIC CLASA I, GRAD PRINCIPAL

BIBLIOGRAFIE -pentru examenul de promovare in gradul profesional imediat superior a functionarului public de executie din cadrul Compartimentului Contencios, Viza de Legalitate - Directia Juridica, Administratie Publica Locala al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti, organizat in data de 9 septembrie 2021 

ANUNT- In perioada 19.03.2021-03.04.2021 Consiliul Judetean Mehedinti, in conformitate cu prevederile art.39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, supune atentiei publice urmatorul material: ►Comunicat privind Proiectul bugetului propriu al judetului pentru anul 2021

ANUNT — In perioada 28.01.2021 - 27.02.2021 Consiliul Judetean Mehedinti, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, supune atentiei publice urmatorul material: 
     ►Proiect de hotarare nr. 13/27.01.2021 privind aprobarea pretului mediu per kilogram la principalele produse agricole pentru anul agricol 2021  

ANUNT — In perioada 28.01.2021 - 27.02.2021 Consiliul Judetean Mehedinti, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, supune atentiei publice urmatorul material: 
   ►Proiect de hotarare nr. 14/27.01.2021 privind aprobarea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajistile proprietatea Consiliilor locale comunale si orasenesti in anul agricol 2021.