• COMUNICAT DE PRESA

            18.01.2018

       Președintele Consiliului Județean Mehedinți, domnul Aladin Georgescu, împreună cu domnul prefect Nicolae Drăghiea, au efectuat o verificare a stării stratului asfaltic al DN 6, în speță, zona viaductelor dintre Drobeta-Turnu Severin și Orșova, despre care aveam sesizări că circulația se efectuează cu dificultate, din cauza gropilor apărute. 
    Atât administratorul drumului, cât și polițiștii de la Brigada Rutieră care se ocupă cu siguranța circulației, au dat asigurări că se vor efectua cât mai rapid plombări cu caracter temporar, urmând a se identifica o soluție pe termen lung pentru ca aceste inconveniente să nu mai survină iar circulația rutieră să se desfășoare în cele mai bune condiții .

 

 
 • COMUNICATE DE PRESA 

             18.01.2018 

    Astăzi, Președintele Consiliului Județean Mehedinți a avut o întâlnire cu Președintele Federatiei Romane de Fotbal, d-l Răzvan Burleanu, care a fost însoțit de domnii Geolgău și Cămătaru în vederea încheierii unui parteneriat pt reabilitarea stadionului ,,Dr. Angelescu" (fostul 1 Mai). In urma discutiilor si a vizitei la stadion, FRF va veni în sprijinul CJ Mehedinți cu suma de aprox. 100 000 - 150 000 euro pentru reamenajarea suprafeței de joc cu un gazon sintetic, urmând ca celelalte cheltuieli de aprox. 1 000 000 euro sa fie suportate de Consiliul Judetean. Aceasta întâlnire a avut loc, în urma discutiilor începute de Președintele CJ MH cu dl. Geolgau cu aproximativ 3 luni inainte, în vederea reabilitarii Stadionului ,,Dr. Angelescu", venind în sprijinul tuturor tinerilor iubitori de sport din județul Mehedinti!

 

 
 • COMUNICAT DE PRESA

           18.01.2018

     La sala mare a Palatului Administrativ al Consiliului Județean Mehedinți a avut loc o videoconferința convocată si coordonată de Ministrul Afacerilor Interne, doamna Carmen Dan, privind problematica județelor afectate de fenomenele meteorologice recente.
    Alaturi de responsabilii județeni implicati în gestionarea situațiilor de urgență a participat și domnul Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți - instituție care gestionează intretinerea pe timp de iarnă a drumurilor județene.
     Din acest punct de vedere, la nivelul județului Mehedinți nu s-au inregistrat evenimente deosebite, situația fiind gestionată corespunzător

 

 • COMUNICAT DE PRESA

            09.01.2018 

          În scurt timp, RMN la Spitalul Judeţean de Urgenţa Drobeta-Turnu Severin.

   Spitalul Județean de Urgență din Drobeta-Turnu Severin a fost inclus în programul Ministerului Sănătății care vizează dotarea cu aparatură medicală și va primi un aparat de tip RMN. Se pune astfel punct unei situații neplăcute pentru pacienții care aveau nevoie de acest tip de investigații. Și asta, deoarece până în prezent, dacă voiau să facă un RMN pacienții erau nevoiți să aștepte patru-cinci luni pentru investigația decontată de casa de sănătate sau putea face acesată investigație chiar a doua zi, dacă plăteau câteva sute de lei bune.

 • COMUNICAT DE PRESA

           19.12.2017

     Consiliul Județean Mehedinți a avut in programul de achiziții, în anul 2017, mai multe obiective de investiţii în domeniul infrastructurii rutiere.
Printre aceste investiții, se află și obiectivul: ,,REFACERE DJ 671 E ILOVĂŢ - SAT FIRIZU = 4,95 km”, lucrare ce a fost începută și si finalizată în cursul anului 2017.
     Lucrarea a avut ca scop refacerea drumului DJ 671E, pe o lungime de 4,95 km, drum degradat în urma calamităților din anul 2016....
Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc în data de 19.12.2017, iar valoarea cu care a fost finalizată această lucrare este de 354.632,35 lei.
    Drumul județean DJ 671E are o lungime totală de 64,140 km, din care, tronsonul cu o lungime de 18,466 km, ce face legătura între localitatea Dîlbocița și intersecția cu DJ 670, se va moderniza prin așternerea unui covor asfaltic.
Investiția beneficiază de finanțare prin programul PNDL II și străbate teritoriul administrativ al comunelor Ilovăț, Izverna și Balta.

 • COMUNICAT DE PRESA

            11.12.2017

     Astăzi, 11 decembrie 2017, la sediul Consiliului Judeţean Mehedinţi, domnul preşedinte Aladin Georgescu, în prezența doamnei Nicoleta Mincu, director executiv al Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi și a viceprimarului orașului Dolna Mitropolia(Regiunea Pleven ), Tsetso Andreyski, a semnat contractul de finanţare pentru proiectul "Fluidizarea traficului rutier din zona transfrontalieră a Dunării". Finanţat prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria, ...Axa prioritară 1 drumul județean DJ607A, asigură conexiunea centurii Drobeta-Turnu Severin cu localitatile Cerneți - Valea Copcii - Husnicioara - Peri - Prunisor, în final realizându-se legatura cu E70 (DN6). În cadrul acestui proiect se va reabilita/ moderniza noul traseu al DJ607A, cu o lungime de 27.819 Km, cunoscut fiind faptul că vechiul traseu a fost închis în urma unei alunecari de teren, produsă în mai 2016, devenind impracticabil. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5.058.051,76 euro din care 85% -ERDF 4.299.343,99 euro, 13% bugetul de stat 657.496.16 euro, 2% contribuția proprie 101.211.61 euro, la care se adaugă cheltuieli neeligibile de 1.584.917 euro.

 

 • COMUNICAT DE PRESA

           08.12.2017

      Astăzi, 08.12.2017, la sediul Consiliului Județean Mehedinți, a fost semnat contractul având ca obiect „Servicii de întreținere curentă de iarnă a drumurilor județene 2017-2018”, lot 3, zona de sud. Aceste servicii acoperă sudul județului Mehedinți, vizând drumuri județene importante, care însumează o lungime de circa 221 de km, după cum urmează :
- DJ 561A - Tronson lim. Dolj - Oprişor -DJ606 (Bălăcița);
- DJ 562 - lim. jud.Dolj - Dîrvari - Obârşia de Câmp - DN 56A, DN 56B... - Devesel -Scăpău - DN 56A;
- DJ 562A - Tronson DN56C (Gruia) -Pătulele - Vînjuleț - DN 56A(Rogova);
- DJ 562B - Vrata(DN 56C) - Cujmir(DN 56A);
- DJ 563 - DN 56A-Punghina-Oprişor-DJ 561A;
- DJ 563A- Tronson Vlădaia (int. DC 94) -DJ606;
- DJ 564 - DN 56A (Nicolae Bălcescu) -Pătulele - Jiana - Scăpău (DJ 562);
- DJ 565 - Jiana Mare (DJ 606) - int. DN 56C - Burila Mare - Crivina-Vrancea-Batoți - Tismana - Dunărea Mică;
- DJ 606 - Lim. jud. Dolj - Bălăcița - Dobra - Corlățel - Vânju Mare - Hotărani -Vînjuleț - Jiana - Jiana Mare - Gogoşu - DN 56B (DJ 566);
- DJ 606 G - DN 56C (Balta Verde) - Porțile de Fier II;
În acest fel, va fi asigurată fluidizarea circulației rutiere între unitățile administrativ - teritoriale din zona respectivă, în beneficiul comunităților din sudul județului Mehedinți.

 • COMUNICAT DE PRESA

           16.11.2017

     Spitalul Județean de Urgență Drobeta- Turnu Severin a întâmpinat reale dificultăți în asigurarea actului medical în ceea ce priveste investigațiile de înaltă performanță, cauzate de defectarea Computerului Tomograf. Dat fiind faptul că pentru a repara Computerul Tomograf era nevoie de o suma de 171582,54 lei, spitalul se afla în imposibilitatea de a face aceasta achiziție. Acest lucru a fost însă posibil cu sprijinul        Consiliului Județean Mehedinți, care a finanțat spitalul cu... întreaga sumă necesară punerii în funcțiune a Computerului Tomograf.
    Conducerea Spitalului Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin mulțumește domnului președinte al Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pentru că a răspuns prompt și în regim de urgență solicitărilor noastre, venind astfel în sprijinul cetățenilor din județ și, în special, în sprijinul pacienților care beneficiază de serviciile medicale ale spitalului nostru.

 

 • COMUNICAT DE PRESA

          08.11.2017

     Contracte de finanțare în valoare de 80.682.353 lei, semnate de Președintele Consiliului Județean Mehedinți, domnul Aladin Georgescu, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Fondurilor Europene.

      Președintele Consiliului Județean Mehedinți, domnul Aladin Georgescu, a semnat astăzi, 08.11.2017, la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în prezența viceprim-ministrului Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publi...ce și fondurilor europene, precum și a secretarilor de stat, domnii Alin Chirilă și Adrian Gîdea, contractele de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea a trei sectoare de drum județean, prin care se vor asfalta 36,799 km, cu o valoare totală de 80.682.353 lei, banii provenind de la bugetul alocat Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a.
    Este vorba despre reabilitarea și modernizarea:
- “ Modernizare DJ 571 E – Dîlbociţa – int. DJ 670, L = 18,466 km” . Valoarea totală este de 42 579 347 lei, cheltuielile totale eligibile fiind în cuantum de 41 222 454 lei.
- “ Modernizare DJ 671A pe tronsoanele: int. DC 52 ( Crăguieşti ) – int. DJ 671E( Ilovăţ), int. DJ 671E( Ilovăţ) – Studina ( la asfalt ) şi int. DC 45( Şovarna ) – Rudina ( la asfalt), L = 12,359 km”
    Valoarea totală este de 26 780 818 lei, cheltuielile totale eligibile fiind în cuantum de 25 906 828 lei.
- “ Modernizare DJ 563A km 8+740 Slaşoma – km 14+714 Petra( int. DC 91 ), L = 5,974 km „ .
Valoarea totală este de 11 322 188 lei, cheltuielile totale eligibile fiind în cuantum de 10 952 350 lei.
Drumul judeţeam DJ 671 E are o lungime totală de 64,140 km, din care se vom moderniza, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală o lungime de 18, 466 km , între localităţile Dîlbociţa şi intersecţia cu DJ 670, pe teritoriul administrativ al comunelor Ilovăţ, Izverna şi Balta.
    Cele trei sectoare de drum care vor fi reabilitate vor conduce la creșterea gradului de ocupare în zonă și vor oferi condiții de acces facile către municipiul Drobeta Turnu-Severin ajutând, în același timp, la crearea unui climat socio-economic îmbunătățit pentru locuitorii de aici.
     Necesitatea acestor investiții este dată de starea tehnică a sectoarelor de drumuri județene care împiedică desfășurarea circulației în condiții normale de siguranță și confort și aduc costuri suplimentare atât utilizatorilor acestor drumuri – costuri cu reparația și întreținerea autovehiculelor, cât și administrației județene, din cauza lucrărilor de întreținere ce trebuie realizate pentru menținerea unui nivel minim de confort.
    Mulțumim atât Guvernului României pentru modul corect și echidistant în care stabilește prioritățile de investiții la nivel național, cât și președintelui Partidului Social Democrat, domnul Liviu Dragnea, pentru ca este receptiv la nevoile și necesitățile mehedințenilor.

 

 • COMUNICAT DE PRESA

          02.11.2017

      Încă un proiect al Consiliului Județean Mehedinți s-a calificat în faza de evaluare tehnică și financiară, în cadrul apelului de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1, și anume proiectul “Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6- Podeni-Mălărişca-Balta (DJ670), L=37,157 km”, ce are o valoare totală de 65,967,698.31 RON, cheltuielile totale eligibile fiind în cuantum de 65,375,877.99 RON.
     Traseul propus spre reabilitare face legatura între drumul național DN6/E70 și d...rumul județean DJ670, în localitatea Balta, traversând localitățile Iloviţa-Bahna-Cireşu-Podeni-Malarişca-Balta, aflate pe teritoriul administrativ al comunelor Ilovița, Cireșu, Podeni, Balta.
Modernizarea și reabilitarea tronsonului DJ 607C va avea un impact deosebit asupra celor 3697 locuitori ai comunelor sus-menționate, deoarece este neasfaltat, condițiile de trafic în această zonă fiind absolut îngreunate, mai ales în perioadele de ploi şi zăpezi, prin această reabilitare crescând operabilitatea serviciilor de sănătate şi accesul elevilor la educaţie.
     De asemenea, prin modernizarea și reabilitarea celor 37,157 km ai DJ 607C, se va permite accesul direct în și din zona traversată de DJ607C la UAT municipiul Orșova, inclusiv la instituțiile financiar-administrative aferente, respectiv portul Orșova, zona Clisurii Dunării, traficul în această zonă fiind deviat prin DJ 607B către Drobeta Turnu-Severin, apoi pe DN6 către destinații, din cauza condițiilor precare de circulație și stării foarte proaste a DJ 607C.
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere pe tronsonul DJ607C creează premisele unei dezvoltari socio-economice, determinând creșterea gradului de mobilitate a persoanelor și bunurilor.
     De asemenea, va asigura accesul mai facil şi mai rapid către furnizorii de servicii de sănătate, sociale, educative din marile municipii, precum și între zonele industriale și porturile Drobeta Turnu-Severin și Orsova, pentru populația aflată în zonele rurale din Mehedinți conducând la o creștere a adaptabilității acesteia la nevoile pieței forței de muncă atât la nivel regional/local, cât și transfrontalier (comerț).

 

 • COMUNICAT DE PRESA 

          01.11.2017

      Proiectul propus spre finanțare de Unitatea Aministrativ Teritorială județul Mehedinți - ”Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II” - în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, a trecut etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității și a fost admis în următoarea etapă a procesului d...e evaluare și selecție, respectiv evaluarea tehnică și financiară.
     Cu o valoare totală de 2,807640,31 lei(valoare eligibila 2,547,132.27 lei) proiectul vizează reabilitarea și modernizarea din punct de vedere energetic a clădirilor Pavilion Psihiatrie I și Pavilion Psihiatrie II, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu-Severin, situate pe str. Carol Davila, nr.3, în municipiul Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți.
    Cele mai evidente beneficii ale acestui proiect sunt: creșterea confortului pacienților de pe raza județului Mehedinți, precum și creșterea calității actului medical în unitatea spitalicească menționată.

     

 • COMUNICAT DE PRESA     

          31.10.2017 

      Proiectul “Reabilitare/Modernizare DJ 670 Malovăţ (DN 67) - Marga L=21,350 km” propus pentru finanţare de Consiliul Judeţean Mehedinţi, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 – componenta SUERD, a fost admis în faza următoare a procesului de evaluare şi selecţie, respectiv evaluarea tehnică şi financiară.
     Cu o valoare totală de 47,380,504.15 RON, din care bugetul eligibil reprezintă 47,352,358.27 RON, vizează modernizarea şi reabilitarea a 2...1,35 km din drumul judeţean DJ670, în intravilanul şi extravilanul comunelor Malovăţ, Bâlvaneşti şi Godeanu.
Tronsonul propus reabilitării/modernizării aduce beneficii multiple populaţiei din zona de nord a judeţului deservind peste 4000 de locuitori din comunele Malovăţ, Bâlvăneşti şi Godeanu, în special prin asigurarea conectivităţii cu două reşedinţe de judeţ, respectiv municipiul Drobeta Turnu-Severin şi municipiul Târgu-Jiu.
     Porţiunea de drum judeţean supusă reabilitării, va fi prevazută cu următoarele dotări: va avea 7 staţii de transport public şi alveole construite/modernizate şi va dispune de elemente suplimentare destinate siguranţei circulaţiei şi anume: limitatoare de viteză, parapet, semnalistică cu avertizare luminoasă pentru treceri de pietoni.

 

 • COMUNICAT DE PRESA

           13.10.2017 

     Un nou proiect, care vizează dezvoltarea infrastructurii rutiere în județul Mehedinți, a fost depus prin Programul de Finanțare INTERREG V-A Romania-Bulgaria, Axa prioritară 1: O regiune bine conectată, având denumirea ” The streamline of the traffic in the cross border Danubian area” (Fluidizarea traficului rutier din zona transfrontalieră a Dunării) – număr 15.1.1.037/e-MS code ROBG-138”, cu o valoare totală de 5.081.088,03 Euro.
Obiectiv specific al pro...iectului este: Îmbunătăţirea planificării, dezvoltării şi coordonării sistemelor de transport transfrontaliere pentru conexiuni mai bune la reţeaua de transport TEN-T .
      În data   11 octombrie 2017, Comitetul de monitorizare pentru programul mai sus meţionat, prin Decizia nr. 53, a aprobat noua cerere de finanţare depusă pentru reabilitarea/modernizarea noului traseu al DJ 607A. Vechiul traseu al DJ 607A a fost închis în urma evenimentelor din mai 2016, fiind afectat de o alunecare de teren, devenind impracticabil și periculos pe o lungime de cca 3 km.
      Pentru remedierea situației, Consiliul Județean Mehedinți a identificat un nou traseu denumit Varianta Ocolitoare. Ocolirea zonei calamitate prin Varianta Ocolitoare se va face pe sectoare de drum ce au aparținut DC 21, sector de drum aflat pe teritoriul Comunei Șimian, fostul drum comunal DC 21A, sector de drum amplasat pe teritoriul Comunei Husnicioara, care au fost luate în patrimoniu.
      Noul traseu al drumul județean care se dorește a fi reabilitat/modernizat în cadrul acestui program, DJ 607A, pornește din E70( DN 6) din nodul terțiar municipiul Drobeta Turnu Severin și traversează localitățile aparținătoare Județului Mehedinți – Cerneți – Valea Copcii – Husnicioara – Peri – Prunișor, iar la final face legătura tot cu E70 (DN 6).

 • COMUNICAT DE PRESA

           03.10.2017

   Consiliul Judeţean Mehedinţi a găzduit astăzi conferinţa de presă pentru proiectul “Parteners in Safety”, proiect în care sunt implicaţi ca parteneri U.A.T. comuna Braniștea, județul Mehedinți, municipalitatea Boynitsa, oraşul Vidin, Bulgaria și U.A.T. comuna Broșteni, județul Mehedinți. Proiectul va fi implementat pe durata a trei ani, având o valoare totală de 1.040.809,39 euro, din care valoarea atrasă de U.A.T. Braniştea este de 431.316,26 euro Finanţat prin programul Int...erreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară nr. 3: O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1: Pentru îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră - proiectul vizează achiziția de echipamente corespunzătoare reacției în caz de situații de urgență, având ca scop dezvoltarea capacităţii operaţionale. La conferinţa de presă au participat preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Aladin Georgescu, precum şi reprezentanţii partenerilor implicaţi în proiect: primarul comunei Branşitea, domnul Marin Ion, primarul comunei Broşteni, Alexandru Borugă.       Preşedintele a subliniat necesitatea și oportunitatea atragerii de fonduri europene de către cât mai multe unități administrativ teritoriale judeţene asigurând de susţinerea si disponibilitatea Consiliului Judeţean Mehedinti.

 

 • COMUNICAT DE PRESA 

            27.09.2017

      Astăzi, Unitatea Administrativ Teritorială Mehedinți, prin Consiliul Judeţean Mehedinţi, a depus cererea de finanţare pentru proiectul ”Reabilitare/Modernizare DJ 670 Malovăț (DN 67)-Marga L=21,350 km”, în cadrul apelului POR 2017/6/6.1/SUERD/1, prioritatea de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute ...de Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării, a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării.
    Proiectul, cu o valoare totală de 47.380.504,15 lei ( din care 47.352.358,27 lei reprezintă valoarea eligibilă), vizează reabilitarea unui tronson de circa 21 km între localitaţile Malovăţ si Marga, va aduce beneficii multiple pe plan local şi regional, avand şi un impact economico-social deosebit asupra populaţiei din nordul judeţului, in special asupra celor peste 4.000 de locuitori ai comunelor Malovăț, Bîlvanesti şi Godeanu.

 • COMUNICAT DE PRESA

          21.09.2017

     UAT Județul Mehedinţi, prin Consiliul Judeţean Mehedinţi, a finalizat demersurile administrative în vederea depunerii cererii de finanţare cu titlul “Reabilitare/Modernizare DJ 670 Malovăţ (DN 67) - Marga L=21,350 km” în cadrul apelului POR 2017/6/6.1/SUERD/1 în cadrul priorității de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T(Reţeaua trans-europeană de transport ), inclusiv a nod...urilor multimodale dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării.
Astfel, au fost aprobaţi atât indicatorii tehnico-economici, cât şi acordul de parteneriat dintre U.A.T. Județul Mehedinţi şi UAT- urile Malovăţ, Bîlvăneşti şi Godeanu.
Modernizarea şi reabilitarea tronsonului de 21,350 km al DJ 670 şi conectarea indirecta la TEN-T conduc, în principal, la :
   1. Creșterea calității drumurilor județene în judeţul Mehedinţi, precum şi a măsurilor de siguranţă a traficului, în vederea sporirii ratei de utilizare a acestei infrastructuri regionale şi locale de transport şi atragerii de investiţii private suplimentare în zona traseului regional.
   2. Asigurarea continuităţii, fluidizării traficului şi conexiunea cu coridorul Rin - Dunăre TEN-T Core şi TEN-T Comprehensive.
   3. Asigurarea unei căi suplimentare de acces rutier între DN67 si DN67D, DN 67, asigurând totodată legătura dintre Drobeta Turnu-Severin (reşedinţa judeţului Mehedinţi) şi Târgu-Jiu (reşedinţa judeţului Gorj) precum şi un culoar eficient de acces rutier către trei reședinţe comunale din judeţul Mehedinți, respectiv: Malovăţ, Bâlvăneşti, Godeanu.

   

 • COMUNICAT DE PRESA

         08.09.2017

Consiliul Județean Mehedinți a depus astăzi, 08.09.2017, cererea de finanțare cu titlul Reabilitare/modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Malarișca-Balta(DJ670), L=37,157km, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - Componenta1 POR2017/6/6.1/SUERD/1, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Operațiunea: Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumuril...or județene.
Proiectul se va implementa în zona de Sud-Vest a Judetului Mehedinti, Regiunea S-V Oltenia, iar traseul propus spre reabilitare face legătura între drumul național DN6/E70 si drumul județean DJ670 C, în localitatea Balta, traversează localitățile Ilovița-Bahna-Cireșu-Podeni-Malarișca-Balta, si totalizeaza o lungime de 37,157 km.
Bugetul total eligibil al proiectului este de 65.375.877,99 lei.

 

 • COMUNICAT DE PRESA

31.08.2017

      În data de 31.08.2017 la sediul Consiliului Judeţean Mehedinţi- Partener Lider al proiectului ”Îmbunătațirea  conectivității de-a lungul Dunării” -  a avut loc Conferinţa de lansare a proiectului, la care a participat şi preşedintele instituţiei, Aladin Georgescu.

      Acesta a subliniat importanţa regională a implementării acestui proiect care vizează îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de legătură dintre localităţile Mehedinţi şi Golubac( Serbia).

      Proiectul ”Îmbunătațirea  conectivității de-a lungul Dunării” - cod e-MS RORS-29 este implementat în parteneriat cu Primăria Golubac, finanţat prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România- Serbia, Axa prioritară 3: Mobilitate durabilă şi accesibilitate, Măsura 3-1 „Mobilitate şi infrastructură de transport şi servicii” si are o valoare totală de 1.917.846,42 euro.

      Beneficiile rezultate în urma derulării proiectului în perioada 20.06.2017-19.06.2019, constau în realizarea unui tronson de 5,4 km drum judeţean reabilitat în judeţul Mehedinţi (DJ 607 B Bunoaica-Cireşu), respectiv 3,9 km drum nou în localitatea Golubac, Serbia.

 • INVITATIE

31.08.2017

      Stimate Domn/Stimata Doamna

      In perioada februarie 2016 - februarie 2018, Asociatia Romana pentru lndustrie Electronica si Software Filiala Oltenia, in parteneriat cu Agentia de Dezvoltare Regionala si Centrul de Afaceri (ARDBC)Vidin (partener lider) si Agentia de Dezvoltare Regionala si Centrul de Afaceri 2000 Montana deruleaza proiectul "Aventura cu balonul-un nou produs turistic comun" (Cod Proiect 15.2.1.058) ROBG 14, proiect finantat in cadrul Programului lnterreg V-A Romania·Bulgaria 2014-2020, Axa prioritarii nr. 2 ,,0 regiune verde", Obiectivul specific 2. 1 ,,imbunatatirea utilizarii durabile a patrimoniului si a resurselor naturale si a patrimoniului cultural".

      Proiectul are drept obiectiv crearea unui nou produs turistic, si anume balonul cu aer cald, prea putin cunoscut in zona transfrontaliera Romania-Bulgaria si implicarea tuturor factorilor interesati in dezvoltarea turismului din aceasta zona.

      In cadrul proiectului vor fi organizate workshop-uri cu factorii interesati (agentii de turism, hotelieri, institutii publice, firme sau ONG-uri interesate de dezvoltarea turismului) pentru crearea de oferte turistice comune transfrontaliere.

      in acest sens va invitam sa participati la workshop-ul care se va desfasura in perioada 05.09.- 06.09.2017 la Drobeta Turnu Severin, incepand cu orele 10.00 in sala de conferinte a Hotelului Continental, Bulevardul Carol 2, Drobeta-Turnu Severin 220111.

      in cadrul evenimentului vor fi prezentate: proiectul, strategia de marketing si va stabilita impreuna cu cei prezenti o baza de cooperare si promovare a noului produs turistic - zborul cu balonul, in scopul dezvoltarii turismului in aceasta zona.

        

 

 

 • COMUNICAT DE PRESA

28.08.2017

      Îmbunătăţirea conectivităţii de-a lungul Dunării

      Consiliul Judeţean Mehedinţi implementează, în perioada 20.06.2017-19.06.2019, cel de-al treilea proiect transfrontalier comun în parteneriat cu Primăria Golubac din Serbia.

     Proiectul cod e-MS RORS-29 „Improving connectivity along the Danube”, finanţat prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, Axa prioritară 3: Mobilitate durabilă şi accesibilitate, Măsura 3-1 „Mobilitate şi infrastructură de transport şi servicii”, are o valoare totală de 1.917.846,42 EUR şi vizează  îmbunătăţirea infrastructurii rutiere ce face legătura între localităţi din Mehedinţi şi din Golubac.

      Rezultatele obţinute în urma implementării proiectului vor consta în 5,4 km drum judeţean reabilitat în judeţul Mehedinţi (DJ 607 B Bunoaica-Cireşu) şi 3,9 km drum nou în localitatea Golubac, Serbia.

      Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, consideră că: „Reabilitarea şi modernizarea drumului Bunoaica-Cireşu contribuie la dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere prin îmbunătățirea accesibilităţii locuitorilor, cât şi turiştilor, în zona de nord a judeţului Mehedinţi şi a Complexului Carstic Topolniţa - Epuran."

    21.08.2017

    Contact:

    Amalia Livia Vişan– Manager proiect

    Tel: 0372521159; E-mail: amalia.visan@gmail.com

 • COMUNICAT DE PRESA

20.08.2017

      Vicepreședintele Consiliului Județean, Ionică Negru, alături de domnul prefect, Nicolae Draghiea, domnul senator, Liviu Mazilu și domnul secretar de stat, Alin Chirilă, au participat astăzi în localitatea Cireșu, la Sărbătoarea Peșterii Topolnița, ajunsă la cea de-a 54-a ediție, fiind una din cele mai longevive sărbători din județul Mehedinți. Peștera Topolnița, singura rezervație speologică din județul Mehedinți, atrage anual sute de turiști, fiind situată într-un cadru deosebit al județului oferit de relieful carstic al munților Mehedinți.  

      Autoritățile județene și locale, locuitorii zonei precum și zeci de iubitori ai muntelui și tradițiilor populare au ținut să marcheze acest eveniment, participând în număr destul de mare la târgul meșterilor populari, la recitalurile de folclor autentic mehedințean. Aceste sărbători populare au menirea de a păstra vie tradiția și cultura strămoșilor noștri, parte importantă a identității noastre naționale.

    

  

 • COMUNICAT DE PRESA

19.08.2017

      Vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, împreună cu senatorul, Liviu Mazilu, au participat în această seară la Festivalul Smochinelor, care deja este o tradiție pentru județul Mehedinți, în localitatea Șvinița, festival ce a ajuns la Ediția XVIII- a.
      ” Este o bucurie să vezi oamenii îmbrăcați în costumul național specific acestei zone, ducând mai departe tradițiile și obiceiurile etnofolclorice ale acestui colț de rai al Mehedințiului. Am venit cu plăcere, deoarece merită să guști din celebra dulceață de smochine, cât și din țuica de smochine, făcute după rețete, transmise din generație în generație, ale locuitorilor acestei zone. Felicit atât pe organizatorii acestui festival, cât și pe participanți, locuitori dar și turiști veniți în număr mare în Clisura Dunării, împreună contribuind la păstrarea vie a obiceiurilor și tradițiilor populare românești.” A declarat vicepreședintele, în cadrul evenimentului.

         

   

 • COMUNICAT DE PRESA

31.07.2017

Reabilitare şi modernizare drumuri judeţene, judeţul Mehedinţi

            Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, în calitate de beneficiar, împreună cu doamna viceprim-ministru, Sevil Shhaideh și domnul director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia, Marilena Bogheanu în calitate de reprezentant al Organismului Intermediar, au semnat în data de 29.05.2017 cu Autoritatea de Management, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene cel mai ambițios proiect depus de Consiliul Județean Mehedinți, privind reabilitarea și modernizarea a 112,525 km de drumuri județene, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARA 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regional, Prioritatea de investiții 6.1. - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Proiectul “Reabilitare şi modernizare drumuri judeţene, judeţul Mehedinţi - DJ562A [Gruia (int.DN56C) – Rogova (int.DN56A)]; DJ563 [int.DN56A – Oprișor (int.DJ561A)]; DJ561A [Oprișor (int.DJ563) – Bălăcița (int. DJ606) – Gvardinița – Bîcleș – int. DJ606A (Plopi)]; DJ606A [ int.DJ561A – Plopi – Izvorălu (int. DJ561A)] ; DJ561A [ int. DJ606A – Tîmna – int. DN6]; DJ607 [int. DN67A (Strehaia) – Grozești – Păsărani – lim. jud. Gorj]” are o valoare totală: 213.792.063,66 lei (48.260.059,52 euro), din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 207.356.161,42 lei (46.807.259,91 euro), reprezentând 98% din valoarea eligibilă, iar contribuţia proprie este de 6.435.902,24 lei (1.452.799,60 euro), din care 4.231.758,40 lei (955.250,20 euro) reprezintă contribuţia de 2% la cheltuielile eligibile, iar 2.204.143,84 lei (497.549,40 euro) contribuţia la cheltuielile neeligibile.

            Investiţiile în modernizarea şi reabilitarea acestei infrastructuri de transport vor determina creşterea gradului de mobilitate a persoanelor şi bunurilor, vor asigura accesul mai facil şi mai rapid către furnizorii de servicii de sănătate, sociale şi educative din marile municipii pentru populaţia aflată în zonele rurale şi în oraşele de dimensiuni mici de pe traseul drumurilor judeţene din Mehedinţi, ceea ce va determina o creştere a adaptabilităţii populaţiei la nevoile pieţei forţei de muncă de la nivel regional/local.

            Traseul „drumului strategic”, ce traversează teritoriul administrativ al 13 UAT-uri din judeţulMehedinţi: UAT Comuna Gruia, UAT Comuna Pătulele, UAT Comuna Jiana, UAT Comuna Vînjuleţ, UAT Comuna Rogova, UAT Comuna Punghina, UAT Comuna Oprişor, UAT Comuna Bălăciţa, UAT Comuna Bîcleş, UAT Comuna Dumbrava, UAT Comuna Tîmna, UAT Oraş Strehaia, UAT Comuna Grozeşti – partenere în proiect, are o lungime de în lungime de 112,525 km, asigură conectarea la reţeaua TEN-T și este compus din drumurile judeţene: DJ562A Gruia – Rogova, DJ563 Punghina – Cearangu – Drincea – Oprisor, DJ561A Oprisor – Balacita, DJ561A şi DJ 606A Gvardenita – Bacles - Silistiuta – Vladica – Adunatii Teiului – Plopi prin DJ 606A – Boceni – Tamna, DJ607 Strehaia – Carceni – Grozesti – limita judet Gorj.

 

Contact:

Silvia Iuliana Trancă – Manager Proiect

Tel: 0721740074 ; E-mail:silviatranca@yahoo.com

Andra Moldoveanu – Responsabil vizibilitate și promovare

Tel: 0745318915; E-mail:andramoldoveanu77@gmail.com

                  

 

 • COMUNICAT DE PRESA

24.07.2017

   Finantarea europeana pentru reabilitarea Muzeului de Arta - Drobeta Turnu Severin 

 • COMUNICAT DE PRESA

24.07.2017

 Campanie vaccinare ROR

In scopul informarii corecte si permanente a populatiei cu privire la derularea Programului National de Vaccinare, Directia de Sanatate Publica Mehedinti prin compartimentele „Supraveghere Epidemiologica” si „Evaluarea si Promovarea Sanatatii”, deruleaza campania de informare si educare “Vaccineaza – ti copilul impotriva rujeolei (pojarului) pentru cel mai sigur inceput in viata”. Campania este realizata intr-o stransa colaborare cu medicii de familie, asistentii medicali comunitari, mediatorii sanitari romi si  maternitatea din cadrul sectiei de Obstetrica – Ginecologie a Spitalului Judetea de Urgenta Drobeta Turnu Severin si Spitalului Municipal Orsova.

Medicii de familie au obligatia legala de a consilia parintii privind vaccinarea, asigurata prin programul Ministerului Sanatatii in mod gratuit, pentru toti copiii, si in ascelasi timp de a efectua vaccinarea copiilor la consimtamantul tutorilor, in urma unui consult medical.

Medicii neonatologi din maternitati, consulta si efectueaza vaccinarea in primele zile de viata ale nou-nascutilor.

Asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari romi efectueaza mobilizarea pentru vaccinare a copiilor conform catagrafiilor realizata de medicii vaccinatori.

Estimarile oficiale ale Ministerului Sanatatii sunt ca dozele de vaccin ROR (rujeola-oreion-rubeola) furnizate DSP Mehedinti vor fi suficiente pentru acoperirea necesarului de vaccin pentru minimum 6 luni, urmand ca, in functie de rata de consum, cantitatea sa fie suplimentata.

  Rujeola, oreionul şi rubeola sunt boli comune, deosebit de infecţioase şi care pot genera complicaţii severe, inclusiv meningită, inflamarea creierului (encefalită) şi surzenie. În sarcina pot crea complicaţii care afectează fătul şi se poate ajunge chiar şi la avort spontan.

  Ce este vaccinul ROR?

  Vaccinul ROR conţine variante atenuante de viruşi vii de rujeolă, oreion şi rubeolă. El provoca sistemul imunitar al organismului să producă anticorpi împotriva acestor trei boli ale copilăriei. În momentul în care persoana căreia i s-a administrat vaccinul vine în contact cu virusul, organismul sau îl va recunoaşte imediat şi va produce anticorpi pentru a lupta împotriva lui.

 VACCINUL ROR.

 Rujeola (pojarul) poate fi fatală şi cauzează complicatii care includ:

- infecţii ale urechii

- diaree

- bronşite

- convulsii

- leziuni cerebrale

Acestea sunt primele simptome ale RUJEOLEI. Mergi de urgenţă la medic cu copilul tău!

Oreionul poate cauza meningite virale la copii, dar şi manifestari ca:

- surzenie temporară

- pierderea sarcinii

- pancreatită (inflamarea pancreasului)

- inflamarea şi dureri testiculare (la bărbaţi)

Rubeolă cauzează:

- artrită (încheieturi dureroase)

- encefalită (inflamarea creierului)

Rubeola afectează bebeluşii din pântecul mamei expuse la virus, putând duce la pierderea sarcinii. O femeie care face rubeolă în timpul sarcinii poate avea un copil cu sindrom rubeolic congenital, care este cauza unei surzenii parţiale, orbirii sau leziunilor cerebrale sau la nivelul inimii.

Toţi aceşti viruşi se răspândesc pe calea aerului, o persoană infectându-se stand lângă cineva care prezintă virusul.

Când şi cum se administrează vaccinul ROR?

Prima doză de vaccin ROR se administrează copiilor ca parte din programul naţional de vaccinare în intervalul de vârstă 12-15 luni. Cea de-a doua doză se administrează la începerea şcolii, de obicei  la 7 ani, deşi poate fi realizată chiar şi la 3 luni de la prima imunizare. În jur de 5-10%  dintre copii nu sunt complet imuni ROR după prima doză de vaccin, acesta fiind motivul pentru care este necesară şi ce-a de-a doua doză, în urma căreia rămân aprox  1% din copii parţial imuni împotriva celor 3 boli ale copilăriei. Dacă o persoană a omis vaccinarea, ambele doze pot fi făcute oricând după vârsta de 7 ani, spatiate la 1 an diferenţa.

           Câteodată, vaccinul ROR  se poate administra mai devreme de  împlinirea vârstei de 1 an şi anume:

- când copilul a fost expus virusului rujeolei (pojarului)

- în cazul epidemiilor de pojar, lucru valabil şi pentru adulţi, întrucât anticorpii se dezvoltă mai repede în urma vaccinării decât în cazul infectării pe cale naturală. Adulţii deja imunizaţi de 2 ori nu prezintă niciun risc în efectuarea unei a 3-a doze de vaccin (de exemplu dacă nu se cunoaşte istoricul medical al pacientului).

- când plecaţi din ţară într-o zonă cu incidenţa mare a rujeolei

Cum se administrează vaccinul?

Vaccinul se injectează printr-o singură injecţie, subcutanat, adică sub pielea (şi nu în muşchiul) coapsei sau braţului.

Gravidele care prezintă anticorpi insuficienţi împotriva rubeolei şi plănuiesc să rămână însărcinate, vor trebui vaccinate ROR, mai ales dacă nu au făcut-o în timpul campaniilor şcolare. Femeia va evita să rămână însărcinată în prima luna de la administrarea vaccinului. Cele care au rămas însărcinate şi descoperă în timpul sarcinii că au imunitate scăzută împotriva rubeolei, pot fi vaccinate după naşterea copilului, de obicei la controlul de 6 săptămâni.

 Vaccinul nu se administrează în următoarele situaţii:

- sarcină şi alăptare

- au fost administrate injecţii cu imunoglobulină (anticorpi pentru lupta împotriva infecţiilor) sau alt compus de sânge în ultimele 3 luni

- reacţie adversă severa la neomicină (antibiotic) sau gelatină

- persoană are un sistem imunitar slăbit

- copilul este foarte bolnav (copilul va fi supus unui control medical riguros înainte de efectuarea vaccinului, iar la cei bolnavi sau cu febra se va amână vaccinarea până la însănătoşire).

Efecte secundare vaccin ROR

Consultaţia amănunţită este obligatorie înainte de vaccinare

De regulă, vaccinarea ROR nu prezintă efecte secundare pentru majoritatea copiilor vaccinaţi, însă unii dintre ei pot acuza o uşoară durere şi roşeaţa la locul injectiei şi chiar febra. Dintre efectele secundare uşoare şi moderate amintim:

- febra (1 din 6 copii)

- iritaţia (1 în 20 copii)

- inflamarea ganglionilor (rar)

- epilepsia (1 în 3000 cazuri)

- articulaţii dureroase (1 din 4, mai ales femei tinere)

- scăderea numărului de trombocite/ sângerare ( 1 din 30.000)

Deoarece este vorba de 3 vaccinuri separate, pot apărea mai multe efecte secundare la intervale diferite de timp, însă acestea sunt de obicei uşoare, mult mai puţin supărătoare decât posibilele complicaţii pe care una din cele trei boli le-ar putea provoca.

Efectele secundare includ:

- o formă uşoară de rujeolă (pojar) care poate dura 2-3 zile: iritatie, febra, lipsa apetitului şi stare de sănătate proastă

- o formă uşoară de oreion care poate dura 1-2 zile: inflamarea ganglionilor.

E recomandat ca imunizarea împotriva acestor trei boli (rujeolă, oreion, rubeolă) care sunt aparent doar „boli ale copiilor” să fie luată în serios: la vârsta adultă, oreionul poate cauza umflarea ovarelor sau a testiculelor, iar rubeola poate provoca avorturi spontane, nașteri premature sau a unor copii cu malformații.

În grupele de risc pentru cele trei boli intra si persoanele ce lucrează în branșa medicală, dar și persoanele care locuiesc in comun (studenți la cămin, militari ș.a.)

Vaccinul trebuie evitat de persoanele alergice la componentele sale, de persoanele cu o imunitate scăzută sau compromisă, de cele care fac transfuzii, cât și de femeile însărcinate ori care încearcă să conceapă un copil.

VACCINUL ROR. Rujeola (pojarul)

Rujeola este cauzată de un virus care, odată introdus în organism, se localizează la nivelul celulelor din zona gâtului și a plămânilor. Transmiterea se realizează foarte ușor prin contactul direct cu secrețiile nazale sau orale ale unei persoane bolnave, răspândidu-se cu ușurință prin strănut sau tuse, dar se poate produce chiar și respirând același aer cu un bolnav.

Deși vaccinul ROR are o largă răspândire (în 2011, 84% dintre copiii sub un an au fost vaccinati), rujeola continuă să rămână una dintre bolile care produc cele mai multe decese anual, în rândul copiilor.

Progresele înregistrate de la răspândirea în masă a vaccinului sunt importante: 158.000 de morți în 2011 față de 2,6 milioane în 1980. OMS constata 430 morți cauzate de pojar în fiecare zi, cel mai des în țări subdezvoltate, cu o igienă precară, cu o rată mică a vaccinării și cu o imunitate slăbită de alte boli. Chiar dacă în țările civilizate riscul de a contacta pojar este minim, riscul există încă prin  libera circulație în țări în care virusul încă se manifestă violent.

Biroul european al Organizației Mondiale a Sănătății și-a propus ca până în 2015 să ajungă să declare eradicată rujeola, obiectiv realizabil numai printr-o vaccinare susținută.

VACCINUL ROR. Oreionul

Numit și „parotidită epidemică”, este o boală infecțioasă care se răspândește printr-un virus .

Deși mai puțin contagios decât rujeola, oreionul se transmite cu ușurință pe calea aerului, prin  inhalarea aerului sau a stropilor de saliva ai unei persoane bolnave, expulzați prin tuse sau strănut. De asemenea, virusul se poate transmite și prin atingerea suprafețelor contaminate ( atinse anterior de secreții ale persoanei bolnave) și ulterior, a nasului sau a gurii. Perioada din an în care oreionul se răspândește cel mai ușor este ianuarie-aprilie.

Atunci când boala se instalează în copilărie, urmările sunt mici. Aproximativ 15% dintre cei infectați cu virus dezvoltă meningită, dar se bucură de o recuperare ușoară, fără repercursiuni pe termen lung.

Cazurile de pierdere a auzului înregistrate ca urmare a îmbolnăvirii de oreion sunt rare, dar totuși demne de luat în calcul în decizia de a ne proteja de boală : unul la 20.000 de bolnavi. Oreionul pune probleme atunci când este contactat la maturitate, în special pentru bărbați, dar și pentru femeile însărcinate.

VACCINUL ROR. Rubeola

Rubeola se răspândește prin intermediul unui virus. Din cauza asemănărilor dintre manifestări, rubeola mai poartă denumirea de „rujeolă germană”, deși cele două virusuri care cauzează aceste boli nu au nicio legătură.

Rubeola se transmite tot  pe calea aerului, prin tuse, strănut sau contact direct cu secrețiile nazale și bucale ale unei persoane infectate. Cele mai afectate categorii de persoane sunt copiii, de aceea  vaccinul ROR este strict recomandat. Rubeola  afectează într-un număr semnificativ și femeile însărcinate, care odată infectate cu virus, transmit în 80% din cazuri infecția la făt, astfel că pot avorta sau naște copii cu malformații, suferind de Sindromul Rubeolei Congenitale (CRS). Anual, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, se nasc peste 110.000 de copii cu acest sindrom, ce provoacă probleme grave, precum invalidități, probleme cardiace, autism, diabet, probleme ale glandei tiroide, afecțiuni oculare. CRS se întâlnește de regulă în zonele cu programe de imunizare defectuoase,  fiind aproape eradicat în zonele dezvoltate ale lumii. De-a lungul deceniilor, se observă o scădere extraordinară a cazurilor de rubeolă de la apariția vaccinului împotriva acestei boli și până în prezent.

Statele europene membre ale Organizației Mondiale a Sănătății intenționează, prin continuarea ritmului de vaccinări ROR, să elimine rubeola din spațiul european.

 

 • COMUNICAT DE PRESA

19.07.2017

      Președintele Consiliului Județean #Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost astăzi, într-o vizită de lucru, împreună cu senatorul, Liviu Mazilu și deputatul, Vlad Bontea, pe drumul județean ce face legătura între comuna Corcova și orașul Strehaia.

                               


      „Una dintre cele mai circulate artere de drum județean din Mehedinţi va deveni cu mult mai sigură pentru şoferi. Este vorba despre un tronson de aproximativ 500 de metri cuprins între localitățile Strehaia și Corcova. Această porțiune de drum va fi reabilitată pe fondurile alocate de la bugetul DRDP, în urma solicitărilor noastre. Era nevoie urgentă de reabilitare în zonă întrucât aici au avut loc și foarte multe accidente, asta din cauză că, asfaltul se termina brusc și începea o porțiune de drum pavată cu piatră cubică, extrem de periculoasă pentru șoferi, mai ales în contextul în care carosabilul era umed. Am făcut o intervenție în sensul acesta și cu ocazia prezenței în Mehedinți a ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, cel care a răspuns cu maximă promptitudine solicitărilor noastre!” A declarat președintele, Aladin Georgescu.

 • COMUNCAT DE PRESA

18.07.2017

      Vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, alături de prefectul județului, Nicolae Drăghiea, a participat astăzi la ședința Grupului Județean pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar la nivelul județului Mehedinți.

      

       În cadrul ședinței, s-a analizat activitatea pe semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017, prezentate de către Inspectoratul de Poliție al Județului Mehedinți și Inspectoratul Școlar Județean Mehedinţi. Din raportul prezentat, la nivelul județului #Mehedinți, nu s-au înregistrat infracțiuni grave produse nici în rândul elevilor, nici al cadrelor didactice.

 • COMUNICAT DE PRESA

26.06.2017

      Domnul vicepresedinte Ionica Negru a participat astazi la Ziua Drapelului National, care este o sarbatoare de suflet a romanilor.

      

     “ Drapelul este simbolul devotamentului, credintei, ordinii si a disciplinei pe care o reprezinta oastea. Drapelul este intotdeauna trecutul, prezentul si viitorul tarii, intreaga istorie a Romaniei”.

     A declarat in cadrul evenimentului vicepresedintele Consiliului Judetean Mehedinti, Ionica Negru.

      

 • COMUNICAT DE PRESA

24.06.2017

        Consiliul judeţean Mehedinţi, reprezentat de Președintele Aladin Georgescu, a lansat ieri, 24.06.2017, filmul de prezentare a județului “THE LAND BEYOND GOD’S BRIDGE”, documentar ce surprinde Mehedinţiul în toată splendoarea lui!

       

        Am avut onoarea să ne fie alături regizorul filmului Radu Tora, cât și criticul de film Irina Margareta Nistor.

       Filmul, în regia lui Radu Tora, cuprinde cele mai importante obiceiuri și tradiții, obiective turistice și culturale, care surprind specificul și particularitățile acestei zone unice, tradițiile și spiritul mehedințean în toate cele patru anotimpuri. Proiecția de film a avut loc la Palatul Culturii “Teodor Costescu”

       Filmul va fi disponibil în mediul online pe canalul youtube „Mehedinți România” https://www.youtube.com/channel/UCQZsyNboyfk5tt9cZm7__yg

   

      Organizatorii mulțumesc tuturor celor care s-au implicat activ și au făcut posibilă realizarea acestui film, cât și celor ce au ales sa ne fie alături la acest eveniment!

 • COMUNICAT DE PRESA

23.06.2017

       Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a participat astăzi la un interesant și de foarte mare actualitate simpozion, organizat de Serviciul Județean Anticorupție Mehedinți, în parteneriat cu Universitatea din Craiova, cu tema „Etică, integritate și anticorupție în instituțiile publice” 
„Conștientizăm că lupta cu flagelul corupției are un rol esențial pentru sănătatea ,integritatea și funcționalitatea relațiilor sociale și instituționale, fiind o mare și permanentă provocare pentru un stat democratic, civilizat și prosper.

      

      Consider că este de prisos de a discuta despre rolul important pe care îl are Direcția Generală Anticorupție în prevenirea, combaterea și limitarea acestui flagel, iar în această idee pot aprecia ca fiind remarcabile eforturile Serviciului Județean Anticorupție Mehedinți, transpuse printr-o activitate laborioasă, dinamică și în același timp eficientă.
       Consiliul Județean Mehedinți va rămâne angajat în continuarea demersurilor și eforturilor anticorupție, prin toate mijloacele legale și administrative disponibile.” A declarat președintele, Aladin Georgescu, în cadrul simpozionului.

      

 

 • COMUNICAT DE PRESA

20.06.2017

        În data de 20.06.2017, la sediul Consiliului Judeţean Mehedinţi domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Mehedinţi, Aladin Georgescu, în calitate de beneficiar,  împreună cu doamna director general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Marilena Bogheanu, în calitate de reprezentant al Organismului Intermediar, au semnat contractul de finanţare  cu Autoritatea de Management, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, pentru proiectul cu titlul “Consolidare, Reabilitare şi Restaurare Muzeul de Artă, Drobeta Turnu Severin”, finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1 -  Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

    

      Proiectul are perioada de implementare de 37 de luni, iar  valoarea totală este de 9.580.948,77 lei,  cu o contribuţie proprie în proiect a Unităţii Administrativ Teritoriale – Judeţul Mehedinţi în  valoare de 324.274,47 lei din care 188.911,72 lei –cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent şi 135.362, 75 lei - cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent.

      Dorim să subliniem importanţa reabilitării acestei impozante clădire, cu o arhitectură aparte, ce a fost construită, în 1890, de familia Sabetay, una dintre cele mai bogate şi mai renumite de pe aceste meleaguri şi pentru construcţia căreia  au fost aduşi meşteri italieni, care au decorat-o cu stucaturi baroce, vitralii şi mozaicuri de oglinzi, dar care în momentul de faţă se află într-un stadiu avansat de degradare.

     Proiectul de reabilitare, consolidare şi restaurare a Muzeului de Artă Drobeta Turnu Severin va asigura prin abordarea sa inovativă redeschiderea muzeului către publicul larg, iar impactul asupra acestui public va fi extins şi pe termen lung. De asemenea, efectul asupra turismului local va fi unul ridicat, reuşindu-se exploatarea eficientă şi durabilă a potenţialului turistic. Beneficiile aduse comunităţii sunt: creşterea gradului de atractivitate al oraşului, exploatarea avantajelor oferite de potenţialul turistic local, relansarea muzeului ca obiectiv cultural şi turistic major la nivel local şi regional.

    

 • COMUNICAT DE PRESA 

19.06.2017

      Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul "Îmbunătățirea conectivității de-a lungul Dunării" privind modernizarea drumului județean DJ 607 B Bunoaica-Cireşu. Proiectul, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, este implementat de Consiliul Judeţean Mehedinţi şi Primăria Golubac din Serbia, având o valoare de 1.917.846,42 de euro.
       Aladin Georgescu consideră că: "Reabilitarea drumului Bunoaica-Cireşu contribuie la dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere prin îmbunătățirea accesibilității locuitorilor, cât și turiștilor, în zona de nord a județului Mehedinți și a Complexului Carstic Topolnița - Epuran." 
      Până la finalizarea proiectului vor fi modernizați 5,4 km de drum judeţean în Mehedinţi şi 3,9 km de drum în localitatea Golubac din Serbia.

      

 

 • COMUNICAT DE PRESA 

15.06.2017

      Cu ocazia comemorării celor 1900 de ani de la moartea Împăratului Traian, Muzeul Regiunii Porților de Fier, a organizat ,,Simpozionul Intenațional Drobeta ediția a-IV-a".
      Evenimentul care se desfășoară pe parcursul a 3 zile, se bucură de prezența mai multor personalității din domeniul culturii și artei naționale și internaționale, precum Ph. D. Martin Galinier, Universitatea Perpignam- Franța, Prof. Ph. D.Mihai Bărbulescu, Universitatea Babeș-Bolyai - Cluj Napoca, Prof Ph. D. Constantin C. Petolescu, Institutul de Arheologie,,Vasile Pârvan”- București.
      Ca și cu alte ocazii evenimentul se bucură de susținerea și sprijinul Consiliului Județean Mehedinți, instituția fiind reprezentată la nivel de vicepreședinți, de domnul vicepreședinte Ionică Negru și doamna vicepreședinte Renatta Nanciu.
      Consiliul Județean Mehedinți susține prin toate pârghiile instituționale pe care le are la îndemână toate proiectele derulate de Muzeul Regiunii Porților de Fier avându-se în vedere chiar și promovarea acestora.

      

 • COMUNICAT DE PRESA 

13 decembrie 2016

     Consiliul Judetean Mehedinti a avut in programul de achizitii pe anul 2016 mai multe obiective  de investitii  in domeniul infrastructurii rutiere.  Printre aceste investitii se afla si  obiectivul: ,, “MODERNIZARE DJ 606B sector IZVORU ANEȘTILOR-VALEA IZVORULUI, km 82+000-84+000”” lucrare ce a fost inceputa si finalizata in cursul anului 2016. Lucrarea a avut ca scop modernizarea drumului DJ 606B pe o lungime de 2,00 km . Receptia la terminarea lucrarilor a fost facuta in data de 13.12.2016, iar valoarea cu care a fost finalizata aceasta investitie este de 1.306.481,60 lei . La receptie s-a constatat ca lucrarile au fost realizate  in mod corespunzator, in concordanta cu Proiectul Tehnic      

         

 • COMUNICAT DE PRESA 

12 decembrie 2016

     Consiliul Judetean Mehedinti a avut in programul de achizitii pe anul 2016 mai multe obiective  de investitii  in domeniul infrastructurii rutiere.  Printre aceste investitii se afla si  obiectivul: ,, Modernizare  DJ 671A, sector Rudina-Bala de Sus, km 18+898-km 21+898, judetul Mehedinti” lucrare ce a fost inceputa si finalizata in cursul anului 2016. Lucrarea a avut ca scop modernizarea drumului DJ 671A pe o lungime de 3,00 km . Receptia la terminarea lucrarilor a fost facuta in data de 12.12.2016, iar valoarea cu care a fost finalizata aceasta investitie este de 2.317.916,15 lei . La receptie s-a constatat ca lucrarile au fost realizate  in mod corespunzator, in concordanta cu Proiectul Tehnic.

          

 • COMUNICAT DE PRESA 

07 noiembrie 2016

Consiliul Județean Mehedinți a derulat proiectul „Promovarea potenţialului   turistic, a resurselor naturale, istorice şi de civilizaţie ale oraşului Drobeta Turnu Severin prin metode specifice de marketing si comunicare in scopul creşterii  numărului de vizitatori si consolidării turismului local si naţional cu focalizare pe  Cetatea Medievala a Severinului”, COD SMIS 22554, finanțat prin POR 2007- 2013.

 Pentru asigurarea sustenabilității proiectului mai sus amintit, instituția noastră  organizează  festivalul antic și medieval Drobeta – un oraș de legendă”,  în  data de 12 noiembrie 2016, începând cu orele 11,00 în incinta Cetății  Medievale a Severinului din Municipiul Drobeta Turnu Severin.

Festivalul va aduce în atenția participanților meșteșuguri, tradiții, veșminte, muzică și dansuri din perioada medievală.

Vă așteptăm cu drag alături de noi!                                          

Programul evenimentului este următorul:

Ora 11:00 -  Deschiderea atelierelor, cu Compania DRACO NIGRUS:

 • Meșteșugari din lumea textilelor: croitorie, cusătorie, broderie,  imprimarea țesăturilor;
 • Atelierul meșterilor curelar: pielărie, făurirea cataramelor și ornamentelor, crearea centurilor ornamentale, jartierelor și chingilor pentru armuri.
 • Atelierul cizmarului: opinci, pantofi din secolul XIV-lea
 • Farmecul lemnului înfrumusețat: crestături în lemn, tacâmuri, obiecte decorative, ștanțe pentru imprimare.

Ora 15:00 - Incursiune în lumea bătăliilor medievale cu Compania DRACO NIGRUS:

 • Prezentare de arme și armuri, demonstrații de luptă full – contact

Ora 16:00 -  Concert al formației de muzică veche TRUVERII

         

 • COMUNICAT DE PRESA 

21 ianuarie 2016

       Evenimente specifice zilei de 24 Ianuarie la Biblioteca Județeană Mehedinți

     Vineri, 22 Ianuarie 2016, la Sediul Bibliotecii Județene ,,I.G.Bibicescu,, Mehedinți, vor avea loc activități pentru marcarea a 157 de ani de la Unirea Principatelor înfăptuită de către Alexandru Ioan Cuza. Seria de manifestari inchinate acestei zile vor debuta la ora 10, cand in urma parteneriatului deja existent intre biblioteca si Penitenciarul Drobeta Turnu Severin si materializat de-a lungul anilor in diverse expozitii de icoane, expozitii de felicitari, expozitii de carte, vizionari de filme si donatii de carte vom primi vizita tinerilor privați de libertate din Penitenciar, cărora le va fi prezentat un PowerPoint având ca temă Mica Unire, ulterior având loc o discuție interactiva si un colocviu pe baza celor vizionate.

     De la ora 12.00, va avea loc acțiunea Moș Ion Roată și Unirea dedicată preșcolarilor de la Grădinița Nr.19 (în incinta gradinitei) prin vizionarea unui desen animat cu această temă si discutii interactive cu prescolarii.

     Evenimentul va fi marcat in toate secțiile bibliotecii prin diverse expoziții de carte, de desene si colocvii pe tema Micii Uniri.

 

 • COMUNICAT DE PRESA 

14 ianuarie 2016

     Astăzi, 14  ianuarie 2016, a avut loc ședință de îndată a Consiliului Județean Mehedinți convocată pentru a dezbate și a supune la vot două proiecte de hotărâre privind bugetul pe anul 2016 și alocarea sumelor pentru proiecte de dezvoltare locală și acoperirea cotelor de cofinanțare pentru proiectele cu finanțare europeană și raportarea excedentului anual al bugetului Consiliului Județean Mehedinți rezultat la încheierea exercițiului bugetar în exercițiul financiar al anului 2015.

     În urma discuțiilor, cele 2 proiecte incluse pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean au fost aprobate.

     Consiliul Judeţean Mehedinţi implementează proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Mehedinţi”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea Sistemelor Integrate de Management al Deseurilor si Extinderea Infrastructurii de Management al Deşeurilor”, derulat începând cu data de 22.08.2013, cu finalizare la data de 31.12.2015, având o valoare de 97.094.421 lei, din care 72.620.476 lei valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.​ 

 • INVITATIE CONSULTARE PUBLICA

     Ca urmare a ședinței publice de consultare privind Strategia de branding a Județului Mehedinți, vă atașăm documentul propus spre dezbatere.

     Așteptăm cu drag și interes remarcile, propunerile și ideile la adresa de e-mail: cjmehedinți@cjmehedinți.ro

     @Copyright : Acest material nu poate fi preluat, folosit sau transmis fără acordul autorilor și fără a fi semnalat conform legislației din domeniu.