Consiliul Judetean Mehedinti

 • COMUNICAT DE PRESA

   27.04.2017                             

            Consiliul Județean Mehedinți a inițiat si elaborat cererea de finantare   a  unei creșe pentru copii cu vârste  cuprinse intre 0 si 3 ani, valoarea totală a contractului de finanțare a proiectului  a fost  de 1.410.142,16 lei , respectiv 314.434 euro.

           Proiectul a avut ca obiectiv principal cresterea sanselor de reintegrare socială a familiilor cu copii cu vârste cuprinse intre 0 si 3 ani prin facilitarea accesului la servicii sociale puse la dispoziție de Consiliul Local Orșova.

           Prin atingerea acestui obiectiv părinții copiilor ingrijiți vor avea șansa de a găsi un loc de muncă, de a menține locul de munca pe care il au sau de a promova în plan profesional.

           Un număr de 40 de copii din care 10 sunt de etnie rromă vor beneficia de serviciile Centrului de Educare si Ingrijire pe timpul zilei .

           Perioada de implementare a proiectului  a fost  23.02.2015- 30.04.2017.

           Până acum in oraș funcționa o singură creșă de copii care oferea  un număr limitat de locuri si nu acoperea toate zonele orașului astfel că  locația aleasă pentru inființarea  noii creșe va deservi populația unui cartier de locuințe ai  căror locatari au venituri salariale reduse si de asemenea este zona cu cei mai multi locuitori de etnie rromă.

          Școala este un factor important care incurajează interrelaționarea si acceptarea interetnică, integrarea copiilor de etnie rromă pentru o bună funcționare a unei societați sanătoase si unite.

         O mare parte a populației de etnie  rromă din municipiul Orșova locuieste in blocul  social, proprietatea Consiliului Local Orșova, in același bloc  locuiesc si cetățeni români care au venituri foarte mici sau care beneficiază de asistență sociala.

        Rezultate proiectului:

 -40 de copii beneficiari ai cresei

- organizarea si desfasurarea a 4 seminarii

- organizarea si desfasurarea a 4 work-shopuri

- organizare conferinta presa

- Constituirea Comitetului Judetean pentru Egalitate de Gen(CJEG)

        Aceasta realizare se datoreaza parteneriatului dintre Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism din cadrul Consiliului Judetean Mehedinti si UAT Orsova.

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Consiliul Judetean Mehedinti

 • COMUNICAT DE PRESA

15.03.2017

           În vederea reabilitării Muzeului de Artă din Drobeta Turnu Severin, Consiliul Judeţean Mehedinţi a depus cererea de finanţare “Consolidare, Reabilitare şi Restaurare Muzeul de Artă, Drobeta Turnu Severin” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 5. Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

          Cererea de finanţare a parcurs etapele conformităţii administrative şi eligibilităţii şi ale verificării tehnice şi financiare, urmând ca în data de 15.03.2017 să primim vizita la faţa locului, vizită la care au participat experţi din partea Organismului Intermediar ADR SV Oltenia.

         Menţionăm că această etapă este premergătoare contractării cererii de finanţare în valoare de aproximativ  2.115.000 euro.

 

    Consiliul Judetean Mehedinti

 • COMUNICAT DE PRESA

11.01.2017

        Consiliul Județean Mehedinți informează că în județul Mehedinți nu sunt drumuri județene închise circulației publice, chiar dacă aceasta se desfășoară în condiții de iarnă din cauza căderilor de zăpadă din ultimele zile.

       Pe toate drumurile  județene se acționează cu utilaje în vederea menținerii deschise în permanență a circulației în condiții de siguranță, evacuându-se zăpada de pe carosabil și împrăștiindu-se material antiderapant.

       Se recomandă tuturor participanților la trafic să evite pe cât posibil deplasările în afara localităților, iar când acest lucru este absolut necesar trebuie ca în prealabil să se informeze despre starea drumurilor și să aibă mașinile echipate corespunzător. 

     

 

     Consiliul Judetean Mehedinti

 

 • COMUNICAT DE PRESA

          06 ianuarie 2017

       In data de 26 mai 2016 Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a incheiat contractul de finantare pentru proiectul ,,Dezvoltarea capacitatii administrative a Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor de a implementa politica in domeniul managementului deseurilor si al siturilor contaminate", cod SIPOCA 21, prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020.

      In cadrul acestui proiect, va fi finantata atat elaborarea Planului National de Gestionare a Deseurilor (PNGD), care va include si Planul National de Prevenire a Generarii Deseurilor (PNPGD), cat si metodologia necesara pentru elaborarea/ revizuirea planurilor judetene de gestionare a deseurilor (PJGD) precum si realizarea unor campanii de constientizare si instruire cu privire la metodologia pentru elaborarea Planurilor Judetene de Gestionare a Deseurilor si organizarea unor vizite de studiu pentru a beneficia de exemple europene de bune practici in domeniul gestionari deseurilor si a siturilor contaminate.

 

 • COMUNICAT DE PRESA 

13 decembrie 2016

     Consiliul Judetean Mehedinti a avut in programul de achizitii pe anul 2016 mai multe obiective  de investitii  in domeniul infrastructurii rutiere.  Printre aceste investitii se afla si  obiectivul: ,, “MODERNIZARE DJ 606B sector IZVORU ANEȘTILOR-VALEA IZVORULUI, km 82+000-84+000lucrare ce a fost inceputa si finalizata in cursul anului 2016. Lucrarea a avut ca scop modernizarea drumului DJ 606B pe o lungime de 2,00 km . Receptia la terminarea lucrarilor a fost facuta in data de 13.12.2016, iar valoarea cu care a fost finalizata aceasta investitie este de 1.306.481,60 lei . La receptie s-a constatat ca lucrarile au fost realizate  in mod corespunzator, in concordanta cu Proiectul Tehnic.

                

 

 • COMUNICAT DE PRESA 

12 decembrie 2016

     Consiliul Judetean Mehedinti a avut in programul de achizitii pe anul 2016 mai multe obiective  de investitii  in domeniul infrastructurii rutiere.  Printre aceste investitii se afla si  obiectivul: ,, Modernizare  DJ 671A, sector Rudina-Bala de Sus, km 18+898-km 21+898, judetul Mehedintilucrare ce a fost inceputa si finalizata in cursul anului 2016. Lucrarea a avut ca scop modernizarea drumului DJ 671A pe o lungime de 3,00 km . Receptia la terminarea lucrarilor a fost facuta in data de 12.12.2016, iar valoarea cu care a fost finalizata aceasta investitie este de 2.317.916,15 lei . La receptie s-a constatat ca lucrarile au fost realizate  in mod corespunzator, in concordanta cu Proiectul Tehnic.

           

 

 • COMUNICAT DE PRESA 

07 noiembrie 2016

Consiliul Județean Mehedinți a derulat proiectulPromovarea potenţialului   turistic, a resurselor naturale, istorice şi de civilizaţie ale oraşului Drobeta Turnu Severin prin metode specifice de marketing si comunicare in scopul creşterii  numărului de vizitatori si consolidării turismului local si naţional cu focalizare pe  Cetatea Medievala a Severinului”, COD SMIS 22554, finanțat prin POR 2007- 2013.

 Pentru asigurarea sustenabilității proiectului mai sus amintit, instituția noastră  organizează  festivalul antic și medieval Drobeta – un oraș de legendă”,  în  data de 12 noiembrie 2016, începând cu orele 11,00 în incinta Cetății  Medievale a Severinului din Municipiul Drobeta Turnu Severin.

Festivalul va aduce în atenția participanților meșteșuguri, tradiții, veșminte, muzică și dansuri din perioada medievală.

Vă așteptăm cu drag alături de noi!

                                                 

Programul evenimentului este următorul:

Ora 11:00 -  Deschiderea atelierelor, cu Compania DRACO NIGRUS:

 • Meșteșugari din lumea textilelor: croitorie, cusătorie, broderie,  imprimarea țesăturilor;
 • Atelierul meșterilor curelar: pielărie, făurirea cataramelor și ornamentelor, crearea centurilor ornamentale, jartierelor și chingilor pentru armuri.
 • Atelierul cizmarului: opinci, pantofi din secolul XIV-lea
 • Farmecul lemnului înfrumusețat: crestături în lemn, tacâmuri, obiecte decorative, ștanțe pentru imprimare.

Ora 15:00 - Incursiune în lumea bătăliilor medievale cu Compania DRACO NIGRUS:

 • Prezentare de arme și armuri, demonstrații de luptă full – contact

Ora 16:00 -  Concert al formației de muzică veche TRUVERII

         

 • COMUNICAT DE PRESA 

21 ianuarie 2016

Evenimente specifice zilei de 24 Ianuarie la

Biblioteca Județeană Mehedinți

     Vineri, 22 Ianuarie 2016, la Sediul Bibliotecii Județene ,,I.G.Bibicescu,, Mehedinți, vor avea loc activități pentru marcarea a 157 de ani de la Unirea Principatelor înfăptuită de către Alexandru Ioan Cuza. Seria de manifestari inchinate acestei zile vor debuta la ora 10, cand in urma parteneriatului deja existent intre biblioteca si Penitenciarul Drobeta Turnu Severin si materializat de-a lungul anilor in diverse expozitii de icoane, expozitii de felicitari, expozitii de carte, vizionari de filme si donatii de carte vom primi vizita tinerilor privați de libertate din Penitenciar, cărora le va fi prezentat un PowerPoint având ca temă Mica Unire, ulterior având loc o discuție interactiva si un colocviu pe baza celor vizionate.

     De la ora 12.00, va avea loc acțiunea Moș Ion Roată și Unirea dedicată preșcolarilor de la Grădinița Nr.19 (în incinta gradinitei) prin vizionarea unui desen animat cu această temă si discutii interactive cu prescolarii.

     Evenimentul va fi marcat in toate secțiile bibliotecii prin diverse expoziții de carte, de desene si colocvii pe tema Micii Uniri.

 

 • COMUNICAT DE PRESA 

14 ianuarie 2016

     Astăzi, 14  ianuarie 2016, a avut loc ședință de îndată a Consiliului Județean Mehedinți convocată pentru a dezbate și a supune la vot două proiecte de hotărâre privind bugetul pe anul 2016 și alocarea sumelor pentru proiecte de dezvoltare locală și acoperirea cotelor de cofinanțare pentru proiectele cu finanțare europeană și raportarea excedentului anual al bugetului Consiliului Județean Mehedinți rezultat la încheierea exercițiului bugetar în exercițiul financiar al anului 2015.

     În urma discuțiilor, cele 2 proiecte incluse pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean au fost aprobate.

 

     Consiliul Judeţean Mehedinţi implementează proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Mehedinţi”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea Sistemelor Integrate de Management al Deseurilor si Extinderea Infrastructurii de Management al Deşeurilor”, derulat începând cu data de 22.08.2013, cu finalizare la data de 31.12.2015, având o valoare de 97.094.421 lei, din care 72.620.476 lei valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.​ 

   

 • INVITATIE CONSULTARE PUBLICA

     Ca urmare a ședinței publice de consultare privind Strategia de branding a Județului Mehedinți, vă atașăm documentul propus spre dezbatere.

     Așteptăm cu drag și interes remarcile, propunerile și ideile la adresa de e-mail: cjmehedinți@cjmehedinți.ro

     @Copyright : Acest material nu poate fi preluat, folosit sau transmis fără acordul autorilor și fără a fi semnalat conform legislației din domeniu.

 

 • COMUNICAT DE PRESA 

Marți, 15 decembrie 2015

Astăzi, la sediul Consiliului Județean Mehedinți, președintele instituției, domnul Aladin Georgescu, a felicitat-o pe doamna Manuela Prajea pentru nominalizarea la premiul global al educației – ”Global Teacher Prize”. În cadrul întâlnirii s-a discutat pe tema educației și a susținerii excelenței și a performanțelor deosebite, dar s-a pus și bazele unor direcții de acțiune referitoare la aplicarea proiectelor europene prin intermediul unui parteneriat instituțional.

     Suzy Manuela Prajea, profesor la Colegiul Național ”Traian” din Drobeta Turnu-Severin, a fost inclusă în lista primilor 50 de candidați pentru premiul ”Global Teacher” ediția 2016, oferit de Fundația Varkey.

     Cei 50 de profesori din lista scurtă au fost selectați dintre cele peste 8.000 de nominalizări și înscrieri din 148 țări din toată lumea. În lista scurtă sunt prezenți profesori din 29 de țări, iar prin prezentarea poveștilor lor, Fundația Varkery speră ca publicul să se alăture dezbaterilor propuse pe tema importanței muncii profesorilor. Căștigătorul va fi anunțat în cadrul Forumului Global pentru Educație și Aptitudini din Dubai, din luna martie 2016.

Este o mare bucurie să avem astfel de profesioniști printre noi, care transmit un mesaj puternic, acela că prin dedicare și implicare se pot realiza performanțe. Felicitări doamna profesor Manuela Prajea, sunteți un model pentru județul Mehedinți!

 

 

 

 • COMUNICAT DE PRESA 
     Având în vedere importanţa modului de prezentare şi promovare a judeţului şi a resurselor sale, considerăm necesară o strategie de branding prin care să se înţeleagă că branding - ul înseamnă percepţie, iar esenţa lui este consecvenţa în a construi acel ceva care să trezească amintiri, conexiuni şi asocieri.
     Prin urmare, vă adresăm rugămintea de a participa şi de a vă implica activ în procesul de consultare publică a Strategiei de branding a judeţului Mehedinţi, marţi, 15 decembrie 2015, la orele 12, în Sala Mare de Şedinţe a Consiliului Judeţean.
 
 
 • COMUNICAT DE PRESĂ

“Implementarea la nivelul judeţului Mehedinţi a sistemelor integrate de e-tax, e-payment
şi e-guvernare, precum şi a asigurării conexiunilor la broadband”

Drobeta Turnu Severin,noiembrie 2015


     Consiliul Judeţean Mehedinţi organizează în data de 4 noiembrie 2015 conferinţa de închidere a proiectului cu titlul proiectul “Implementarea la nivelul judetului Mehedinti a sistemelor integrate de e-tax, e-payment si e-guvernare, precum si a asigurarii conexiunilor la broadband”, cod SMIS-CSNR 48398. Evenimentul va avea loc la Pensiunea Europa, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 66, Drobeta Turnu Severin, ora: 11,00.
     Proiectul a fost finanţat prin programul Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiile pentru sectoarele privat şi public ”, Domeniul major de intervenţie 2 – “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 – “Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband acolo unde este necesar”, beneficiind de o finanţare nerambursabilă de 6 369 999,77 (5 267 989,81 lei din FEDR + 1 102 009,96 din Bugetul naţional).
     Având în vedere faptul că obiectivul general al POS CCE este “creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, în conformitate cu principiile unei dezvoltări durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE”, putem spune ca proiectul “Implementarea la nivelul judeţului Mehedinţi a sistemelor integrate de e-tax, e-payment si e-guvernare, precum şi a asigurării conexiunilor la broadband” duce la îndeplinirea acestui obiectiv prin optimizarea proceselor şi consolidarea datelor din domeniu, în scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale.
     Scopul proiectului, implementat de Consiliul Judeţean Mehedinţi împreună cu 15 unităţi administrativ teritoriale partenere: Vînjulet, Jiana, Pătulele, Gruia, Cujmir, Vînju Mare, Bălăciţa, Bala, Şişeşti, Broşteni, Corcova, Butoieşti, Şimian, Orşova, Baia de Aramă, a fost de realizare a unui sistem informatic integrat destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic, respectiv achiziţionarea de servicii de dezvoltare şi implementare a unor soluţii software specifice activităților derulate de către unitățile administrativ teritoriale, având în vedere atât facilitarea administrării mai eficiente a resurselor agricole, prin consolidarea si gestionarea agregata la nivel județean, cât şi crearea unei punţi informaționale intre instituțiile publice la nivel național.


Contact: Amalia LiviaVişan, manager proiect,
Tel. 0372 52 11 59, e-mail: amalia.visan@sejmh.ro.