PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020

 

  1. „Reabilitare și modernizare drumuri județene, județulMehedinți - DJ562A [Gruia (int.DN56C) - Rogova (int.DN56A)]; DJ563 [int.DN56A – Oprișor (int.DJ561A) ]; DJ561A [Oprișor (int.DJ563) – BăIăcița (int. DJ606) - Gvardinița - Bîcles - int. DJ606A (Plopi)]; DJ606A [ int.DJ561 A - Plopi - Izvorălu (int. DJ561A)]; DJ561A [ int. DJ606A - Tîmna - int. DN6]; DJ607 [int. DN67A (Strehaia) - Grozești - Păsărani - lim. jud. Gorj]", Cod proiect: 119202

  2.  „CONSOLIDARE, REABILITARE ŞI RESTAURARE MUZEUL DE ARTĂ – DROBETA TURNU SEVERIN”, Cod proiect: 116574
  3. Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II, Cod proiect: 116595
  4. Reabilitare/Modernizare DJ607C, DN6-Podeni-Mălărişca-Balta (DJ670), L=37,157 km, Cod proiect: 117040, în faza de contractare
  5. Reabilitare/Modernizare DJ 670 Malovăţ (DN 67) - Marga L=21,350 km, Cod proiect: 117250, în faza de contractare
  6. Reabilitare, extindere și dotare U.P.U -Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta si construirea unui heliport, Cod proiect: 122298, in faza de contractare
  7. Extindere infrastructura educationala - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan, Cod proiect:122337, Admis după verificarea administrativă şi a eligibilităţii
  8. “Reabilitare/Modernizare DJ 606A pe tronsonul cuprins intre DJ 561A (Plopi) si DN 6 (Balota), județul Mehedinți”, Cod proiect:120094, Admis după verificarea administrativă şi a eligibilităţii